Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΙΟΡΙΣΜΟ-ΑΣΕΠ 2008