Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης του Μουσικού Γυμνασίου στη Βουλή

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την διοργάνωση διήμερης εκδρομής της Γ’ Γυμνασίου του σχολείου στην Αθήνα, στις 18-19/1/2013.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το συνοπτικό πρόγραμμα της εκδρομής στο συνημμένο έγγραφο.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η Τετάρτη 19/12/2012, ώρα 10:00 πμ.