Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή της Γ’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στα Πορόια Σερρών

Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων για τη διοργάνωση τριήμερης περιβαλλοντικής εκδρομής της Γ’ τάξης του σχολείου στα Πορόια Σερρών, το αργότερο μέχρι 30.12.2012.

Συνημμένα η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το Πρόγραμμα της εκδρομής.