Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας: Ρύθμιση υπεραριθμίας – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση δήλωσης για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με τη 12η /2017 Πράξη του:

Α. αποφασίζει ότι o υπεράριθμoς εκπαιδευτικός Λιβιτσάνος Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ19, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας, μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας του στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής του (σύνολο μορίων: 120,86).

Β. καταρτίζει τον Πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών της περιοχής μετάθεσης Λευκάδας. Ενημερωθείτε σχετικά από την επισυναπτόμενη  ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Γ. καλεί τους

  • μετατεθέντες στην περιοχή μετάθεσης Λευκάδας
  • προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για οριστική τοποθέτηση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 26586/Ε2/16-2-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ)
  • αιτούμενους βελτίωση θέσης (εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για βελτίωση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 26586/Ε2/16-2-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ)

εκπαιδευτικούς των κλάδων στους οποίους υφίσταται οργανικό κενό (δηλ. ΠΕ02) να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση για βελτίωση ? οριστική τοποθέτηση έως την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Επισυνάπτεται έντυπο δήλωσης προτιμήσεων για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση.

Διευκρίνιση: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων στους οποίους υφίσταται οργανικό κενό (δηλ. ΠΕ02) μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει οργανικό κενό αλλά ενδεχομένως να προκύψει από βελτίωση.