Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή της Μπαντίνας του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στην Κέρκυρα

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την διοργάνωση διήμερης εκδρομής της Μπαντίνας του σχολείου στην Κέρκυρα, στις 2-3/12/2012, μόνο για την μεταφορά των μαθητών και συνοδών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το συνοπτικό πρόγραμμα της εκδρομής στο συνημμένο έγγραφο.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η Τρίτη 13/11/2012, ώρα 10:00 πμ.