Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα

Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων για τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης του σχολείου στην Αθήνα, το αργότερο μέχρι 18.10.2012.

Συνημμένα η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το Πρόγραμμα της εκδρομής.