Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκδρομή της Μπαντίνας του Μουσικού Σχολείoυ Λευκάδας

Το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας οργανώνει τριήμερη εκδρομή της Μπαντίνας του στην Κέρκυρα στις 09-05-2012 και καλεί τα Τουριστικά Γραφεία που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27-04-2012 και ώρα 10.00 π.μ.
Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος