Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τετραήμερη εκδρομή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας

Το 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας οργανώνει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στις 26-04-2012 και καλεί τα Τουριστικά Γραφεία που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Δ/ντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18-04-2012 και ώρα 10.00 π.μ.
Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος