Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκδρομή του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας

Το ΕΕΕΕΚ Λευκάδας οργανώνει διήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στις 16-05-2012 και καλεί τα Τουριστικά Γραφεία που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Δ/ντή του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας.
Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος