Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της χορωδίας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στο Φεστιβάλ της Καρδίτσας (6-7/3/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα 6/2/2017 και ώρα 10:00 π.μ.