Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας (23-24/2/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας μέχρι την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 13:00.