Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας

Το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας οργανώνει μονοήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα στις 04-04-2012 και καλεί τα Τουριστικά Γραφεία που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27-3-2012 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος