Προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη επίσκεψη του Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεγανησίου στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων), 17-19/2/2017

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας (Καραβέλα 11) μέχρι και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ. ή με ταχυδρομική εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια μέρα και ώρα.