Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη τετραήμερη εκδρομή του συνόλου της Μπαντίνας του Μουσικού σχολείου Λευκάδας, στην Ξάνθη

Πληροφορίες σχετικά στο επισυναπτόμενο έγγραφο