Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων), 9-11/2/2017

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Νυδριού μέχρι και την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.