Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη-Ρούπελ-Κερκίνη (14-18/12/2016)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας την Δευτέρα 28/11/2016 και ώρα 11:00 π.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.