Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψηφίων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Ενημερωθείτε σχετικά από τη συνημμένη Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ: 194728/Ε2/15-11-2016