Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης υποδιευθυντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη: 3007 / 13-9-2016