Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Λευκάδας για συμπλήρωση ωραρίου

Επισυνάπτεται Απόφαση της σημερινής (12/9) Συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Λευκάδας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου:

Απόφαση 2995 – 12/9/2016