ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφάσεις τοποθετήσεων, αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και διάθεσης εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Επισυνάπτονται αποφάσεις της σημερινής (2/9/2016) συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας που αφορούν τοποθετήσεις, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες:

2875 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Λευκάδας – Αμοιβαίες αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

2872 (ανακοινοποίηση) Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας 

2874 – Τοποθέτηση εκπαιδευτικού που αποσπάσθηκε στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

2873 (ανακοινοποίηση) – Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου