Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομήΤο 1ο Γενικό Λυκειο Λευκάδας οργανώνει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και καλεί τα Τουριστικά Γραφεία που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/2/2012 και ώρα 11 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος