Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομήΤο 1ο Γενικό Λυκειο Λευκάδας οργανώνει εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλγαρία και καλεί τα Τουριστικά Γραφεία που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 20 /2/2012 και ώρα 11 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος