Ανακοίνωση σχετική με την παρουσίαση των Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Λευκάδας στις 30-6-2016

Αύριο Πέμπτη 30-6-2015:

  • Οι Εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση θα παρουσιαστούν στο Σχολείο οργανικής θέσης
  • Οι Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και είχαν τοποθετηθεί προσωρινά για το Σχολικό Έτος 2015-2016 θα παρουσιαστούν στο Σχολείο της προσωρινής τους τοποθέτησης στο οποίο και θα ανήκουν μέχρι τη νέα τοποθέτησή τους.
  • Μετά τις μεταθέσεις θα ακολουθήσει χρονοδιάγραμμα ενεργειών με ανάρτηση στο site της Διεύθυνσης (dide.lef.sch.gr)

Ενδεικτικά βήματα διαδικασίας 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
?????? Εξαγωγή κενών πλεονασμάτων

ν

??..έως??.. Υποβολή αίτησης-δήλωσης κρίσης υπεραριθμίας από Εκπαιδευτικούς

ν

???????.. Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων

ν

??..έως??.. Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης υπεράριθμων

ν

????? Τοποθέτηση υπεραρίθμων ? Οριστικοποίηση κενών

ν

?????

Καταληκτική ημερομηνία

Υποβολή Αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

ν

??..έως??.. Υποβολή αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

ν

?????? Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

ν