Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από το ΥΠΠΕΘ η εγκύκλιος που αφορά στο Σύστημα υποβολής του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου: 6Ι5Ν4653ΠΣ-65Ν