Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου.