Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.