Επιμορφωτικές εκδηλώσεις 2016 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Μετά τις πανευρωπαϊκές διακρίσεις των ελληνικών σχολικών μονάδων στη δράση eTwinning, και γενικότερα της επιτυχημένης πορείας της δράσης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ITYE προγραμματίζουν νέο κύκλο ενημερωτικών ημερίδων στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.