Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας (7-8/4/2016)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας μέχρι την Τετάρτη 16/3/2016 και ώρα 13:00.