Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ? μετακίνηση του Γυμνασίου με Λ.Τ. Βασιλικής στην Κέρκυρα (8/4/2016)

Πληροφορίες σχετικά στη συνημμένη Προκύρηξη του Γυμνασίου με Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Βασιλικής, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία μέχρι την Τετάρτη 9/3/2016 και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Τετάρτη 9/3/2016 και ώρα 10:30 π.μ.