Ανακοίνωση τελικού Πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντή/-ντριας Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, ως συμβούλιο επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων, ανακοινώνει τον τελικό Πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντή/-ντριας Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας:

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων.