Ανακοίνωση (προσωρινού) τελικού Πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντή/ντριας Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας μετά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας Συλλόγου Διδασκόντων

Ανακοινώνεται ο (προσωρινός) τελικός Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για επιλογή Διευθυντή/ντριας Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας, μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας Συλλόγου Διδασκόντων και την καταμέτρηση των ψήφων κατά το άρθρο 19 του Ν.4327/2015:

(Προσωρινός) Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης.

Είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων κατά του Πίνακα μέχρι την Πέμπτη 3/3/2016 και ώρα 13:00.