Ανακοίνωση Πινάκων υποψηφίων για θέση Διευθυντή/ντριας Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων: 1_1_PINAKAS_2016

Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών: 2_1_PINAKAS_2016

(Δείτε τη σχετική προηγούμενη ανάρτηση εδώ)