Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-16 (δείτε την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας εδώ).

Νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14:00.