Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενθήμερη εκδρομή της Γ’ λυκειακής τάξης του Γυμνασίου με Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (17-21/3/2016)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής Λευκάδας.