Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή μαθητών του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στο Βόλο-Πήλιο (01-02/04/2016)

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας