Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή μαθητών του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Καρδίτσα (07-08/04/2016)

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας