Ανακοινοποίηση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη πολιτιστική εκδρομή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεγανησίου σε Άγναντα ? Πράμαντα ? Κ.Π.Ε. Αράχθου (20-21/3/2016)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μέχρι και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ. ή με ταχυδρομική εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια μέρα και ώρα.