Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ενημερωθείτε από την σχετική εγκύκλιο του Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. : Φ.251/25335/A5/15-2-2016