Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του ΓΕΛ Νυδριού στη Θεσσαλονίκη (1-3/4/2016)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο σχολείο μέχρι και 25/2/2016 και ώρα 11:00 π.μ.