Εγκύκλιοι υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ανακοινώνει τις εγκυκλίους για υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

Επειδή φέτος βρίσκονται σε παράλληλη εφαρμογή και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ δύο συστήματα πανελλαδικών εξετάσεων, έχουν εκδοθεί τέσσερις εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα συνημμένα υποδείγματα:


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): 1_gel_neo και συνημμένα υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης: 1_aitisi_ gel_neo


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ (ΚΑΙ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (& ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ): 2_gel_palaio και συνημμένα υποδείγματα αίτησης-δήλωσης: 2


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): 3_epal_neo


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 3_epal_palaio

και συνημμένα υποδείγματα αίτησης δήλωσης: 3