Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου εκπ/κών θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας

Σας κοινοποιούμε Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου εκπ/κών θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας :

Προκήρυξη_416_5_2_2016

Συνημμένα η Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής και υποδείγματα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Synhmmena_416