Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή μαθητών της Β? τάξης Γυμνασίου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στα Πράμαντα (19-20/2/2016)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τετάρτη 3/2/2016 και ώρα 10:30 π.μ.

Οι προσφορές θα ανοίξουν την Τετάρτη 3/2/2016 και ώρα 10:30 π.μ.