Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας στην Καλαμάτα (25-27/2/2016)

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών στην Καλαμάτα.

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Μεγανησίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μέχρι και τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. ή με ταχυδρομική εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια μέρα και ώρα.