Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας στη Βασιλίτσα, στα Γρεβενά και στην Κοζάνη (18-21/1/2016)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας την Παρασκευή 5/2/2016 και ώρα 10:00 π.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.