Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς εκπαιδευτικής εκδρομής του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (21-23/2/2016)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση μέχρι και την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.