Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκδρομή της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Ιθάκη (19-21/2/2016)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδα μέχρι τη Παρασκευή 22/01/2016 και ώρα 12:00.