Πρόσκληση συμμετοχής σε κύκλο εκπαιδευτικών συναντήσεων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας (μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων) πρόκειται να οργανώσει κύκλο εκπαιδευτικών συναντήσεων. Η ομάδα που θα συμμετάσχει στις συναντήσεις θα συσταθεί από εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σης του N. Λευκάδας (θα επιλεγεί ένα άτομο από κάθε σχολείο του Νομού μέχρι 23/12/15). Οι συναντήσεις της ομάδας, τη διεξαγωγή των οποίων έχει αναλάβει η ψυχολόγος κ. Φίλιππα Ελένη, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 και θα αφορούν τις εξής ενότητες:

  • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο
  • Ανίχνευση ψυχοπαθολογίας στο μαθητικό πληθυσμό
  • Τρόποι διαχείρισης της επιθετικότητας
  • Σχολική διαμεσολάβηση
  • Διαχείριση θυμού
  • Τρόποι επικοινωνίας με τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους

Για τις μέρες και ώρες πραγματοποίησης των συναντήσεων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Μετά το τέλος των εργασιών της ομάδας θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.