Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την διήμερη εκδρομή της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα

Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων για τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής της Γ? τάξης του σχολείου στην Αθήνα.

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας: 634_2gym

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας μέχρι τη Δευτέρα 14/12/2015 και ώρα 12.00.