Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ τάξης του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (8-12/12/2015)

Πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας μέχρι την Παρασκευή 20/11/2015 και ώρα 11 π.μ.