Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 06/11/2015 και ώρα 10:00 π.μ.